Board logo

標題: 2012年八月份螳螂拳每月一招「中平雙蓄式應用10」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2012-8-1 18:43     標題: 2012年八月份螳螂拳每月一招「中平雙蓄式應用10」

2012年八月份螳螂拳每月一招「中平雙蓄式應用10」http://www.youtube.com/watch?v=B1aweJfidTw
[youtube]B1aweJfidTw[/youtube]


每月一招-「中平雙蓄式應用10」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2012-8-1 23:01

DSC03625.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03626.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03627.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03628.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03629.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03630.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03631.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03632.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03633.JPG
2012-8-1 22:57


對照圖
DSC03634.JPG
2012-8-1 22:57


DSC03635.JPG
2012-8-1 22:57


圖片附件: DSC03625.JPG (2012-8-1 22:57, 58.66 KB) / 下載次數 203
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2695&k=0918830ee4121794b78403340c17a4df&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03626.JPG (2012-8-1 22:57, 57.19 KB) / 下載次數 238
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2696&k=3d7a9763997da7a8b644674d36274118&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03627.JPG (2012-8-1 22:57, 59.12 KB) / 下載次數 240
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2697&k=aa196876665b312af91b311b28b292e8&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03628.JPG (2012-8-1 22:57, 56.1 KB) / 下載次數 224
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2698&k=291e51d72fec28c77adb5205d4c0453d&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03629.JPG (2012-8-1 22:57, 55.35 KB) / 下載次數 212
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2699&k=5daa68ca59fb4f893f8601049d42e5a3&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03630.JPG (2012-8-1 22:57, 54.38 KB) / 下載次數 235
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2700&k=09c92d6f5ccdbaf5bddc3be18d22cab6&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03631.JPG (2012-8-1 22:57, 49.99 KB) / 下載次數 235
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2701&k=b124545a3db2e0060fd361729ee3353c&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03632.JPG (2012-8-1 22:57, 51.39 KB) / 下載次數 235
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2702&k=6eda2b3d8e78d5c3f2009ff217647775&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03633.JPG (2012-8-1 22:57, 49.62 KB) / 下載次數 219
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2703&k=8d4b5d78294f686b3c7c95e73c21d890&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03634.JPG (2012-8-1 22:57, 51.68 KB) / 下載次數 230
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2704&k=c5c5a3acd6af87c32dd779dc07295a62&t=1638484731&sid=ZbM69V圖片附件: DSC03635.JPG (2012-8-1 22:57, 51.71 KB) / 下載次數 232
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=2705&k=118f44f36c8049e540cd5f17fbda2962&t=1638484731&sid=ZbM69V


作者: 朝烜    時間: 2012-8-3 09:33

圖簡易懂,上手容易不作說明。
手法上就把敵人的雙手交纏起來而已。
歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2