Board logo

標題: 2013年六月份螳螂拳每月一招「中平雙蓄式應用20」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2013-6-24 02:14     標題: 2013年六月份螳螂拳每月一招「中平雙蓄式應用20」

2013年六月份螳螂拳每月一招「中平雙蓄式應用20」 http://www.youtube.com/watch?v=Q4DiaiA75Xw
[youtube]Q4DiaiA75Xw[/youtube]
每月一招-「中平雙蓄式應用20」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2013-6-28 00:54

DSC03719.JPG
2013-6-27 23:36
DSC03720.JPG
2013-6-27 23:36

DSC03721.JPG
2013-6-27 23:36

DSC03722.JPG
2013-6-27 23:36

DSC03723.JPG
2013-6-27 23:37

DSC03724.JPG
2013-6-27 23:37

DSC03725.JPG
2013-6-27 23:37

DSC03726.JPG
2013-6-27 23:37


圖片附件: DSC03719.JPG (2013-6-27 23:36, 770.4 KB) / 下載次數 36
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4035&k=4e3a1266e3f1bf30634b2fb53ddae95d&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03720.JPG (2013-6-27 23:36, 763.15 KB) / 下載次數 67
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4036&k=80bbbe199d3e03f1c366240343285146&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03721.JPG (2013-6-27 23:36, 757.09 KB) / 下載次數 53
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4037&k=a20e9504e1c30166be738ca75fd7cce9&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03722.JPG (2013-6-27 23:36, 746.05 KB) / 下載次數 54
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4038&k=6c1730f5f27b9e81102b6c7e661e24f0&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03723.JPG (2013-6-27 23:37, 713.29 KB) / 下載次數 71
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4039&k=6712356bf20775de335c6c49378b6e5b&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03724.JPG (2013-6-27 23:37, 738.21 KB) / 下載次數 47
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4040&k=fb09b0ab8472369c7c1a6b13445e95ed&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03725.JPG (2013-6-27 23:37, 731.59 KB) / 下載次數 48
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4041&k=13033b13868335ca7fa84b8c815f979c&t=1593998542&sid=v285BQ圖片附件: DSC03726.JPG (2013-6-27 23:37, 720.13 KB) / 下載次數 61
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4042&k=816138cbb503025de3a1a635cdba8233&t=1593998542&sid=v285BQ


作者: 朝烜    時間: 2013-7-2 08:52

招式簡單好用,容易上手,
不說明。
歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2