Board logo

標題: 2014年一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬01」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2014-1-7 19:37     標題: 2014年一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬01」

本帖最後由 正人 於 2014-1-7 19:38 編輯

2014年一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬01」 http://www.youtube.com/watch?v=mX3e-XzUxrs
[youtube]mX3e-XzUxrs[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬01」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2014-1-7 19:55

DSC03552.JPG
2014-1-7 19:52

DSC03553.JPG
2014-1-7 19:52

DSC03554.JPG
2014-1-7 19:53

DSC03555.JPG
2014-1-7 19:54

DSC03556.JPG
2014-1-7 19:55

DSC03557.JPG
2014-1-7 19:55


圖片附件: DSC03552.JPG (2014-1-7 19:52, 55.01 KB) / 下載次數 60
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4289&k=3d25979fb02a658396a03a072ed38423&t=1607012029&sid=nU9lI9圖片附件: DSC03553.JPG (2014-1-7 19:52, 54.27 KB) / 下載次數 56
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4290&k=276b0078b64ee04bddb56852181a06ec&t=1607012029&sid=nU9lI9圖片附件: DSC03554.JPG (2014-1-7 19:53, 52.57 KB) / 下載次數 50
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4291&k=4815a39d9ddb6f8ee7ab32f1df7ed2e1&t=1607012029&sid=nU9lI9圖片附件: DSC03555.JPG (2014-1-7 19:54, 44.83 KB) / 下載次數 55
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4292&k=612363fbfcacbf09a7200642d14959b8&t=1607012029&sid=nU9lI9圖片附件: DSC03556.JPG (2014-1-7 19:55, 49.59 KB) / 下載次數 58
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4293&k=27e4b8454786e883416906c2999924c8&t=1607012029&sid=nU9lI9圖片附件: DSC03557.JPG (2014-1-7 19:55, 47.48 KB) / 下載次數 44
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4294&k=f38d01f7de8681eec26aeede7235f3d2&t=1607012029&sid=nU9lI9


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2