Board logo

標題: 2014年三月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬03」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2014-3-3 22:27     標題: 2014年三月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬03」

2014年三月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬03」 http://www.youtube.com/watch?v=YcHNw6g-c6c
[youtube]YcHNw6g-c6c[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬03」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2014-3-3 22:30

1 DSC03565.JPG
2014-3-3 22:29

1 DSC03566.JPG
2014-3-3 22:29

1 DSC03567.JPG
2014-3-3 22:29

1 DSC03568.JPG
2014-3-3 22:29

1 DSC03569.JPG
2014-3-3 22:29

1 DSC03570.JPG
2014-3-3 22:29

1 DSC03571.JPG
2014-3-3 22:29


圖片附件: 1 DSC03565.JPG (2014-3-3 22:29, 56.39 KB) / 下載次數 62
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4306&k=840dc6e7edf8caa141b923057f4bc0b2&t=1607011301&sid=VZUIFo圖片附件: 1 DSC03566.JPG (2014-3-3 22:29, 55.04 KB) / 下載次數 52
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4307&k=26d865d83a8a82a7928d2ad8308fb162&t=1607011301&sid=VZUIFo圖片附件: 1 DSC03567.JPG (2014-3-3 22:29, 54.51 KB) / 下載次數 57
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4308&k=f77c93bc8f032611993f2254d8286971&t=1607011301&sid=VZUIFo圖片附件: 1 DSC03568.JPG (2014-3-3 22:29, 50.32 KB) / 下載次數 65
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4309&k=7e39a22c6f8073dda3b2aafd354a5e4f&t=1607011301&sid=VZUIFo圖片附件: 1 DSC03569.JPG (2014-3-3 22:29, 47.35 KB) / 下載次數 55
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4310&k=d874acf0c9e78af736f4ad35bf72ac3a&t=1607011301&sid=VZUIFo圖片附件: 1 DSC03570.JPG (2014-3-3 22:29, 49.53 KB) / 下載次數 63
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4311&k=b3433dbe49ffc91e3f23d9dbf1065fef&t=1607011301&sid=VZUIFo圖片附件: 1 DSC03571.JPG (2014-3-3 22:29, 47.85 KB) / 下載次數 55
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4312&k=409dcc441fa8efcc831434a7542a2077&t=1607011301&sid=VZUIFo


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2