Board logo

標題: 2015年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬22」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2015-11-10 23:26     標題: 2015年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬22」

本帖最後由 正人 於 2015-11-10 23:28 編輯

2015年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬22」 http://www.youtube.com/watch?v=brvXB-TcYLE
[youtube]brvXB-TcYLE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬22」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2015-11-10 23:29

1 DSC03971.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03975.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03976.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03977.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03978.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03979.JPG
2015-11-10 23:29


圖片附件: 1 DSC03971.JPG (2015-11-10 23:29, 68.04 KB) / 下載次數 55
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4496&k=a4fa6be39172ca90dad2fd05cfdc4cd1&t=1607013794&sid=51gk0O圖片附件: 1 DSC03975.JPG (2015-11-10 23:29, 73.29 KB) / 下載次數 55
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4497&k=eba665d80cf9955c288624e34abac443&t=1607013794&sid=51gk0O圖片附件: 1 DSC03976.JPG (2015-11-10 23:29, 67.6 KB) / 下載次數 66
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4498&k=56f83be5a1a77efded52c88f8f53bec3&t=1607013794&sid=51gk0O圖片附件: 1 DSC03977.JPG (2015-11-10 23:29, 69.75 KB) / 下載次數 56
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4499&k=a1017cbace3033fe5d0c78e6ecffb20b&t=1607013794&sid=51gk0O圖片附件: 1 DSC03978.JPG (2015-11-10 23:29, 69.67 KB) / 下載次數 54
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4500&k=3a3bc9fa3c381ccbde94c2c9e0708455&t=1607013794&sid=51gk0O圖片附件: 1 DSC03979.JPG (2015-11-10 23:29, 64.16 KB) / 下載次數 54
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4501&k=1f8972616bd2b6ed0f690c326a10e56e&t=1607013794&sid=51gk0O


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2