Board logo

標題: 2015年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬22」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2015-11-10 23:26     標題: 2015年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬22」

本帖最後由 正人 於 2015-11-10 23:28 編輯

2015年十月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬22」 http://www.youtube.com/watch?v=brvXB-TcYLE
[youtube]brvXB-TcYLE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬22」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2015-11-10 23:29

1 DSC03971.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03975.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03976.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03977.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03978.JPG
2015-11-10 23:29

1 DSC03979.JPG
2015-11-10 23:29


圖片附件: 1 DSC03971.JPG (2015-11-10 23:29, 68.04 KB) / 下載次數 161
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4496&k=a28986c08d46073d85166e378f440b47&t=1635098684&sid=1bjh1m圖片附件: 1 DSC03975.JPG (2015-11-10 23:29, 73.29 KB) / 下載次數 174
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4497&k=9d0e47259d2ad8c4d39dc4aeced45ef9&t=1635098684&sid=1bjh1m圖片附件: 1 DSC03976.JPG (2015-11-10 23:29, 67.6 KB) / 下載次數 181
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4498&k=86df5c374452c549d766784419e58ea2&t=1635098684&sid=1bjh1m圖片附件: 1 DSC03977.JPG (2015-11-10 23:29, 69.75 KB) / 下載次數 168
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4499&k=006d70f46df59c3f13579444565e3acd&t=1635098684&sid=1bjh1m圖片附件: 1 DSC03978.JPG (2015-11-10 23:29, 69.67 KB) / 下載次數 174
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4500&k=a4ba51922f9c7161854cc29eeac3907e&t=1635098684&sid=1bjh1m圖片附件: 1 DSC03979.JPG (2015-11-10 23:29, 64.16 KB) / 下載次數 168
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4501&k=a851eebabc6df163ecdf26f3f9983bff&t=1635098684&sid=1bjh1m


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2