Board logo

標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 [打印本頁]

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:52     標題: 2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」

2016年十一月份螳螂拳每月一招「螳螂捕蟬35」 http://www.youtube.com/watch?v=nIrVzT1RIkE
[youtube]nIrVzT1RIkE[/youtube]
每月一招-「螳螂捕蟬35」出來了,大家來聊聊這這招的看法吧!

作者: 正人    時間: 2016-11-29 21:54

1 DSC04073.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04074.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04075.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04076.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04077.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04078.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04079.JPG
2016-11-29 21:53

1 DSC04080.JPG
2016-11-29 21:53


圖片附件: 1 DSC04073.JPG (2016-11-29 21:53, 71.08 KB) / 下載次數 816
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4605&k=3d06399809a50b5fba307d45f686292e&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04074.JPG (2016-11-29 21:53, 70.02 KB) / 下載次數 873
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4606&k=3724089ff52e82a206351e23972825aa&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04075.JPG (2016-11-29 21:53, 68.21 KB) / 下載次數 789
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4607&k=ba2e78709e94b05b234c941a8812e52e&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04076.JPG (2016-11-29 21:53, 69.82 KB) / 下載次數 779
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4608&k=7292ecc80450e3565b8e2ac75d0e6410&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04077.JPG (2016-11-29 21:53, 65.03 KB) / 下載次數 836
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4609&k=ac5973032501a0dcc6b439998fe1f020&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04078.JPG (2016-11-29 21:53, 65.65 KB) / 下載次數 844
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4610&k=8b0c18f1d4bd0b1e359c1e55b56bb859&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04079.JPG (2016-11-29 21:53, 66.52 KB) / 下載次數 818
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4611&k=54031637ee6116d2813df6250e4f950c&t=1642745701&sid=Ii4oIp圖片附件: 1 DSC04080.JPG (2016-11-29 21:53, 65.85 KB) / 下載次數 762
http://wushu.net.tw/bbs/attachment.php?aid=4612&k=8075949b5724bb4fbc080dc14f7db94d&t=1642745701&sid=Ii4oIp


歡迎光臨 台灣武術論壇 (http://wushu.net.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2